Запись на консультациюЖилье иногородним
348 просмотров

ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Доказові методи лікування Аутизму, точніше Розладу спектру аутизму (РСА).

Чи ефективні (доказові) дієти, медикаментозні препарати чи БАД?

Які вимоги до навчання?

Який стандарт до лікування та реабілітації? 

Цей документ – КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ «Програмно-цільове обслуговування дітей з розладами зі спектру аутизму» МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ.

             Загальні вимоги до лікувальної програми

Цілісний терапевтичний процес дітей з РАС має включати заходи
медико-соціальної реабілітації та медикаментозну терапію.

                  Медико-соціальна реабілітація.

Основними завданнями реабілітаційної  програми  для  дітей  з
РСА (розлад спектру аутизму) є:

1) нав’язування дитині комунікації, зокрема полегшеної;

2) усунення порушень перцепції;

3) розвиток дрібної і крупної моторики;

4) розвиток пізнавальних процесів;

5) стимулювання розвитку  емоційної  когніції  та  соціальної
перцепції;

6) формування навичок соціального функціонування.

 

Стандартний обсяг    медико-соціальної    допомоги    включає
поетапне, а у разі потреби і комбіноване проведення декількох форм
реабілітаційних тренінгів:

а) тренінгу сенсорної стимуляції та інтеграції,

б) спеціалізованого когнітивного тренінгу (розвитку загальної
перцепції, наслідувальної діяльності, шкільних навичок),

в) біхевіорального  тренінгу  з метою усунення небажаних форм
поведінки,

г) тренінгу  соціального  функціонування (розвитку соціальної
перцепції,  емоційної когніції,  елементарних навичок  соціального
функціонування   —  прийому  їжі,  дотримання  особистої  гігієни,
спілкування  з  однолітками,  використання   побутових   приладів,
поведінки в класі і т.ін.).

Інтенсивність реабілітаційної  роботи  для  однієї  дитини  в
середньому повинна складати  не  менше  20-30  годин  на  тиждень,
оптимальна  інтенсивність  — 40-50 годин.  Саме у такому разі,  за
умови  правильного  підбору   змісту   реабілітаційної   програми,
ефективність  інтервенцій  буде  найвищою і достатньою для повного
втілення можливостей дитини до навчання і розвитку.

             Програми медико-соціальної реабілітації,
рекомендовані до застосування у дітей з
РАС

 

              Сенсорна інтеграція і стимуляція (СІС)

Сенсорна стимуляція   і   інтеграція   забезпечуються  шляхом
проведення спеціальних секвенцій  стимуляції  —  комплексу  вправ,
спрямованих   на   подолання   порушень  сенсорного  сприйняття  і
зменшення аутостимуляцій.

 

Сенсорні секвенції   плануються   за  результатами  сенсорної
діагностики індивідуально для кожної дитини.  Секвенції  включають
вправи для стимуляції всіх основних видів сприйняття:  тактильного
(стимуляція  кистей  рук,  стоп,  обличчя  і  ротової   порожнини,
поверхні тіла);  зорового (вправи у затемненій кімнаті, стимуляція
зору  за  допомогою  яскравих  предметів);  нюхового   (стимуляція
різкими   і  слабкими  подразниками  залежно  від  виду  порушення
чутливості:  гіпо- або гіперчутливості); вестибулярного (повороти,
перекиди,  стрибки на пружинячій поверхні); смакового (презентація
смакових  подразників);  пропріочутливості  (стимуляція  глибокого
суглобового  відчуття).  Особливе  значення  має  стимуляція слуху
через поширеність у дітей із РЗР «тинітусів» —  вушних  шумів  або
підвищеної слухової чутливості на окремі види подразників.

 

Секвенції рекомендується проводити 2-3 рази на день,  когорту
стимуляції  слід  переглядати кожного місяця,  ускладнюючи вправи,
вводячи нові  види  подразників.  При  отриманні  певних  успіхів:
досягненні можливості   фіксації   уваги,  утриманні  її  протягом
5 хвилин і  виконанні  простих  інструкцій  в  секвенцію  потрібно
додатково  вводити  елементи  когнітивного  тренінгу (інформаційні
біти,  вправи  на  крупну  моторику,  зорово-моторну  координацію,
наслідування).

 

               Поведінкова терапія за програмою АВА

 

Завдання даного методу подвійне:  сформувати у дитини бажання
вчитися і допомогти їй зрозуміти, що навчання можливе. Класична  модель  «стимул — реакція — результат»
передбачає розбиття  необхідного  навику  на  невеликі  послідовні
етапи.  Кожен  з  цих  етапів має бути засвоєний до того,  як буде
введений   наступний.    Для    досягнення    бажаної    поведінки
використовуються   підказки   і   стимули  (як  позитивні,  так  і
негативні).

             Поведінкова терапія за програмою TEACCH

 

Концепція програми  полягає у розробці спеціальної навчальної
програми, сфокусованої на формуванні у дітей з РСА навичок і вмінь
у провідних психічних сферах:  наслідуванні,  сприйнятті,  крупній
моториці,   дрібній   моториці,   зорово-руховій    співдружності,
пізнавальній діяльності,  мовленні, самообслуговуванні, соціальних
стосунках.

          Метод спрощеної чи альтернативної комунікації

 

Спрощена комунікація — це стратегія немовної комунікації, при
якій використовуються жести,  планшети,  картки,  сучасні технічні
засоби,  наприклад  комп’ютер.  Метод  спрощеної  комунікації  має
застосовуватися  для  спілкування в ситуації відсутності у дітей з
РСА усної та письмової мови.  Необхідно прагнути до  обмеженого  у
часі використання спрощеної комунікації,  використовувати її не як
методику альтернативної комунікації, а як інструмент для розвитку,
насамперед, рецептивного, а потім і експресивного мовлення.

 

        Тренінг емоційної когніції і соціальної перцепції

 

Програма складається   з   трьох   частин:  тренінгу  ігрової
діяльності;  тренінгу,  що сприятиме  розумінню  емоцій  та  їхніх
передумов,  та  тренінгу адекватних соціальних комунікацій.  Кожна
частина тренінгу  може  бути  умовно  розподілена  на  етапи,  які
включають перелік вправ і підбору стимульного матеріалу.

Тренінг формування розуміння емоцій передбачає 4 етапи.

            Вимоги до дієтичних призначень та обмежень

 

Відомо, що  психічний  стан  дитини  з  РСА може залежати від
особливостей харчування.  Деякі діти з РСА мають  ригідні  харчові
уподобання,  функціональні порушення системи травлення, алергію до
окремих продуктів.

 

Використання спеціальних   дієт   не  може  розглядатися,  як
альтернативний  метод  лікування  РЗР.  Їх  призначають   у   разі
наявності  відповідних  показань  і  застосують під спостереженням
лікаря.

        Вимоги до режиму навчання, відпочинку реабілітації

Діти мають  займатися  за  загально-освітніми  програмами   в
масових  школах.  Вчителі  мають бути навчені навичкам ефективного
управління поведінкою,  попередження імпульсивних дій з боку дітей
з ГКР, особливостям викладання матеріалу та опитування.

                    Медикаментозне лікування

 

Медикаментозне лікування  дітей  з  РЗР  виконує допоміжну до
медико-соціальної   реабілітації   функцію.   Проблема    розробки
ефективної біологічної терапії не може бути вирішена до того часу,
поки  не  будуть  встановлені  нейрохімічні  та   патофізіологічні
маркери  розладу.  На  сьогоднішній день немає жодної певної групи
препаратів,  яку можна було  б  рекомендувати  для  патогенетичної
терапії РЗР.

 

Попри те,  що медикаментозна терапія не  є  основним  методом
допомоги  дітям  з  РЗР,  вона  має  вагоме  значення у переважної
кількості дітей.

 

Застосування нейротропних    та   соматотропних   препаратів.
Медикаментозне лікування  показане  при  наявності  у   дитини   з
РЗР супутнього     неврологічного     розладу,     що     потребує
медикаментозного лікування,  наприклад епілепсії. В таких випадках
рекомендоване   призначення   протиепілептичних   препаратів.  При
наявності  коморбідних  органних  розладів,  насамперед   розладів
шлунково  —  кишкового  тракту можуть застосовуватися соматотропні
препарати:   протигрибкові,   ферментативні   препарати  Застосування
протиепілептичних та протигрибкових препаратів окрім контролю  над
епілептичними  припадками  та  нормалізація функції травлення може
призводити до покращення показників загального розвитку  дитини  з
РСА.

 

Подекуди для     лікування      наслідків      перенатального
гіпоксично-ішемічного ураження  мозку  у  дітей з РЗР застосовують
ноотропні, вазоактивні та нейрометаболічні препарати. Ці препарати
не  мають  жодних наукових доказів своєї ефективності при РСА і не
рекомендовані до застосування цим клінічним протоколом.

 

_______________
(1)Слід зауважити,  що єдиним препаратом,  який зареєстровано
для  лікування  РСА  у  дітей  в  Україні  на  початок  2009  року
залишається рисперидон в формі перорального розчину.

 

                 Доказовість медичних технологій,
викладених у протоколі

 

Рекомендації щодо медикаментозної терапії при ГКР  побудовані
на принципах доказової медицини на основі:

— переліку  медичних  препаратів,  рекомендованих  ВООЗ   для
лікування психічних розладів у дітей (Женева, 2008);

— стандартів  діагностики  та  організації  допомоги   дітям,
молодим людям та дорослим із РДУГ (NICE, Великобританія, 2008);

— Європейських     клінічних     рекомендацій     для     ГКР
(EACAPAP, 2004);

— протоколів Американської академії  дитячої  та  підліткової
психіатрії (AACAP,   2007),   Американської   академії   педіатрії
(AAP, 2001);

— переліку    препаратів,   зареєстрованих   в   Україні   до
застосування у дітей.

348 просмотров